Cookiemelding

Om je beter van dienst te kunnen zijn, maakt Vitalys gebruik van cookies. Je blijft anoniem. Lees voor meer informatie ons cookiestatement.

  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Nieuws
  4. NIEUWS 10-12-19: Nieuw traject behandeling morbide obesitas

NIEUWS: Nieuw traject behandeling morbide obesitas

10 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 biedt Vitalys, de grootste kliniek in Nederland voor maagverkleinende operaties, haar patiënten een geheel nieuw behandeltraject aan. De nieuwe behandelmodule ‘Grip op het eten’  en nog meer op maat aangeboden zorg, moeten leiden tot betere resultaten op lange termijn.

Waarom een nieuw traject

  1. Omdat we onze begeleiding wilden verbeteren om de beste resultaten op lange termijn te behalen.
  2. Om maatwerk te kunnen bieden aan patiënten die meer of minder begeleiding nodig hebben.

Een van de doelen van de maagverkleinende operatie is dat een patiënt duurzaam gewicht gaat verliezen. De operatie helpt hierbij. Daarnaast is het van het grootste belang dat de patiënt zijn of haar leefstijl inclusief eetgedrag aanpast. In het eerste jaar na de operatie verliest een patiënt het grootste deel van het gewicht. Dit is voor een groot deel, ongeveer 80%, het gevolg van de operatie. De rest is het gevolg van de eigen inzet om de leefstijl te veranderen. Na een jaar is dit precies omgedraaid. Dan is leefstijlverandering het meest belangrijk om op een laag gewicht te blijven.

Module 'Grip op het eten'

In het nieuwe behandeltraject wordt gebruik gemaakt van de speciaal hiervoor ontwikkelde module ‘Grip op het eten’ die gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie. Dit is een bewezen behandelmethode om gedrag op lange termijn effectief te veranderen. Het normaliseren van eetgedrag, het aanleren van zelfcontrolerende vaardigheden, dus hoe om te gaan met lastige situaties, en de verbetering van lichaamsbeeld en zelfbeeld staan in ‘Grip op het eten’ centraal.

In het intensieve traject worden de patiënten begeleid door verschillende professionals zoals diëtisten en psychologen. Hierin werkt Vitalys samen met HSK Groep en Care for Obesitas. Deze landelijke organisaties zijn expert op het gebied van psychische zorg en de diëtistische begeleiding van mensen met (fors) overgewicht. Op deze manier heeft Vitalys de beste zorg voor de behandeling van morbide obesitas samengebracht onder één dak.

Begeleiding op maat

Het begeleidingstraject wordt in principe aangeboden in groepen. Dat is niet nieuw in Nederland. Maar voor mensen die om welke reden dan ook niet in de groep kunnen deelnemen, biedt Vitalys een individueel traject waarbij zorg beter passend aan de hulpvraag van de patiënt wordt geboden. Zo is er ook speciaal patiënteninformatie ontwikkeld voor patiënten in het individuele traject die moeite hebben met lezen en schrijven.

Naast het volgen van behandelsessies wordt aan patiënten met vaste regelmaat gevraagd om vragenlijsten en eetdagboeken in te vullen. Deze extra monitoring is belangrijk om te volgen hoe het met patiënten gaat en of de behandeling nog op koers ligt. Wanneer daar reden toe is, kan er aanvullend op de groepsessies nog een extra gesprek of behandeling plaatsvinden. Andersom kan uit de vragenlijsten opgemaakt worden dat patiënten juist minder begeleiding nodig hebben, en met minder zorg hun doel behalen.  

Graag verwijzen wij u voor het totale behandeltraject naar dit schema.

Wat betekent dit voor de patiënten die al een traject volgen?

Het gevolg van deze nieuwe weg die we inslaan is dat we na een jarenlange samenwerking afscheid hebben genomen van de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK). De NOK verzorgde voor ons het begeleidingstraject van de patiënt. Dit is in goede overeenstemming gebeurd. Hierdoor kunnen we garanderen dat onze huidige patiënten die nu een traject volgen bij de NOK geen enkele hinder ondervinden van de verandering. Alle gestarte trajecten worden afgerond zoals afgesproken.

Wat wijzigt er voor u als huisarts?

Voor u als verwijzer verandert er niets. U kunt nog steeds uw patiënten verwijzen naar Vitalys. Kies in Zorgdomein voor een verwijzing voor bariatrie naar Vitalys en uw patiënt is verzekerd van de beste klinische zorg in topklinisch ziekenhuis Rijnstate en begeleiding door Vitalys. Ook de nazorg van patiënten die reeds een traject volgen of hebben gevolgd bij de NOK blijft zoals het was. Bij klachten kunt u patiënten de eerste drie maanden na de operatie doorverwijzen naar Vitalys. Na de eerste drie maanden tot 5 jaar na de operatie kunt u ze doorverwijzen naar de NOK. De NOK is ook uw contactadres als het gaat om vragen over bijvoorbeeld het aanpassen van medicatie.

Alle patiënten die u na 1 januari aanmeldt, volgen het complete traject bij Vitalys. Signaleert u bij deze patiënten klachten en/of deficiënties? Dan mag u deze tot 5 jaar na de operatie gelijk doorverwijzen naar Vitalys. Ook als u vragen hebt, bijvoorbeeld over het aanpassen van medicatie neemt u contact met ons op.

Na 5 jaar kunt u al uw patiënten met klachten die gerelateerd lijken aan de maagverkleining doorverwijzen naar Vitalys.

Heeft u vragen?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons op werkdagen bereiken op telefoonnummer 088 - 005 5970. Mailen kan ook naar info@vitalys.nl.