Cookiemelding

Om je beter van dienst te kunnen zijn, maakt Vitalys gebruik van cookies. Je blijft anoniem. Lees voor meer informatie ons cookiestatement.

Bart Bennink
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. De patiënt terug in de huisartsenpraktijk

De patiënt terug in de huisartsenpraktijk

Patiënten met diabetes

Wanneer u een patiënt met diabetes heeft verwezen naar Vitalys geven wij de patiënt preoperatief een advies over de medicatie. Na de operatie gaat de tabletafhankelijke persoon direct terug naar uw praktijk voor de begeleiding bij diabetes. De insuline afhankelijke patiënten DM type 2 en GLP1 analoog +/- met orale medicatie krijgen eerst twee maanden postoperatieve begeleiding van Vitalys tot 2 maanden na de ingreep. Ze zijn dan onder controle bij de internisten en de verpleegkundig (specialisten). Na twee maanden komen ook deze patiënten weer terug in uw praktijk voor de verdere afbouw van de medicatie.

U ontvangt van ons altijd een brief met daarin het verloop van de diabetes en welke medicatie er op het moment wordt gebruikt.

Transmurale werkafspraken bij diabetes

Patiënten met hypertensie

Rondom de operatie wordt de medicatie aangepast door Vitalys. De diuretica worden gestaakt. Na de operatie wordt de bloeddrukcontrole direct weer aan u overgedragen.

Wij vragen u om de bloeddruk wekelijks te meten en de medicatie aan te passen indien nodig. Dit is ongeveer 3 tot 4 weken noodzakelijk, daarna volgens richtlijn.

Patiënten met reeds bestaande nierfunctiestoornissen

Postoperatief is er een verhoogde kans op dehydratie en daardoor een verslechtering van de nierfunctie. Bij bekende ernstige nierfunctiestoornissen en wanneer de patiënt bekend is bij de nefroloog zal deze de controle vervolgen. Is de patiënt niet bekend bij de nefroloog, dan is ons advies aan u om wekelijks de nierfunctie te controleren. Is de waarde stabiel? Herhaal dit dan iedere 3 maanden.

 Waar u op moet letten bij uw patiënt:

  • Heeft uw patiënt last van braken en duizeligheid? Controleer dan de nierfunctie.
  • Het standaard advies na bariatrie is een vochtintake, liefst water, van ruim 1,5 tot 2,5 liter per dag.
  • Schrijf geen NSAID’s voor.