Cookiemelding

Om je beter van dienst te kunnen zijn, maakt Vitalys gebruik van cookies. Je blijft anoniem. Lees voor meer informatie ons cookiestatement.

Verpleegkundige met stoel
  1. Home
  2. Over Vitalys
  3. Regels en privacy
  4. Privacy en dossier

Privacy en dossier

Wij bewaren je gegevens in een medisch dossier. Een dossier aanleggen, is een wettelijke verplichting vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGB). Wij leggen je persoonsgegevens en medische gegevens vast voor goede zorg en hulpverlening (bijvoorbeeld een goede waarneming door anderen) en voor onze financiële administratie.

Medisch dossier

Het medisch dossier bevat aantekeningen over je gezondheid, uitgevoerde onderzoeken en je behandeling. Een groot deel van de medische gegevens is digitaal vastgelegd en is voor artsen en medewerkers digitaal te raadplegen. Een deel van de medische gegevens is nog op papier vastgelegd.

Wie hebben toegang tot mijn dossier?

Artsen uit het ziekenhuis hebben toegang tot alle gegevens die over je zijn vastgelegd. Uitzondering zijn gegevens over een psychiatrische behandeling: deze zijn niet zomaar toegankelijk. Afhankelijk van hun functie en taak krijgen ook andere medewerkers toegang tot je medisch dossier of gedeeltes hiervan. Voor alle medewerkers geldt dat zij alléén jouw gegevens bekijken of gebruiken, als dit nodig is voor je behandeling of de administratieve verwerking. Daarnaast heeft iedere ziekenhuismedewerker een geheimhoudingsplicht. 

Wij verstrekken geen gegevens uit je dossier aan anderen buiten het ziekenhuis, behalve als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je behandelend arts stelt wel altijd je huisarts op de hoogte van de bevindingen. En soms is een arts wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld om een infectieziekte te melden.

Mijn rechten

Je medisch dossier is eigendom van het ziekenhuis, maar je hebt als patiënt een aantal rechten. Zo heb je recht op inzage en kopie, maar ook recht op aanvulling, correctie van objectief onjuiste gegevens en op gehele of gedeeltelijke vernietiging (dit laatste met inachtneming van alle relevante belangen). Meer informatie hierover vindt je in de folder Uw medisch dossier. Ook kun je contact opnemen met het Klachtenbureau van Rijnstate, waar Vitalys een onderdeel van is. De afdeling Dossieraanvragen van het Klachtenbureau verzorgt verzoeken om inzage en kopie. Zij kunnen je nader informeren over je rechten.

Andere doelen

Gegevens uit dossiers worden ook gebruikt voor andere doelen dan de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld voor beleid en management, kwaliteitsbewaking, wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Hoofdregel hierbij is dat de gegevens anoniem, zonder naam en niet herleidbaar tot een persoon, worden verwerkt.

Informatieverstrekking via e-mail

Tijdens je behandeling ontvang je regelmatig post van Vitalys. Steeds meer patiënten geven aan dat ze deze informatie liever digitaal ontvangen. Vitalys werkt daar graag aan mee, maar we moeten wel voorkomen dat je gegevens in verkeerde handen vallen. Daarom gelden er enkele spelregels rondom veilige digitale communicatie.