Cookiemelding

Om je beter van dienst te kunnen zijn, maakt Vitalys gebruik van cookies. Je blijft anoniem. Lees voor meer informatie ons cookiestatement.

Verpleegkundige met stoel
  1. Home
  2. Over Vitalys
  3. Regels en privacy

Regels en privacy

In Nederland bestaat veel wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg. Ook patiëntenrechten zijn wettelijk geregeld. Relevante wetten voor jou als patiënt zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht je vragen hebben over je patiëntenrechten, dan kun je hiervoor terecht bij het Klachtenbureau van Rijnstate, waarvan Vitalys een onderdeel is. Meer informatie vind je in de folders Patiëntenrechten en Uw medisch dossier.

Informatie en toestemming

Je hebt recht op informatie over je behandeling. De zorgverlener is verplicht om je uitleg te geven over uw ziekte, over de verschillende mogelijkheden van onderzoek en behandeling en over de voor- en nadelen hiervan. Deze informatie heb je nodig om toestemming te kunnen geven. Je mag een onderzoek of behandeling ook weigeren. Je heeft echter ook de plicht om de zorgverlener goed en volledig te informeren.

Laat je dus vooraf goed informeren:

  • Voordat je in het onderzoek of de behandeling toestemt, is het belangrijk dat je weet wat er gaat gebeuren, welke risico’s eraan zijn verbonden en of er bijvoorbeeld nog een alternatieve behandeling mogelijk is.
  • Naarmate een onderzoek of behandeling ingrijpender is, moet de arts je meer en specifieker informeren zodat je een goede afweging kunt maken om toestemming te geven (of te weigeren).

Second opinion

Voldoende informatie is belangrijk bij een ingrijpende behandeling. Twijfel je over het advies van de arts, weet dan dat je het recht hebt om een tweede mening (second opinion) te vragen bij een andere specialist. Of als je wilt weten of er nog andere behandelmogelijkheden zijn. Als je een second opinion wilt, bespreek dit dan eerst met je eigen arts. Ga ook na bij je zorgverzekeraar of de second opinion wordt vergoed.

Privacy

De ziekenhuizen van Rijnstate, waarvan Vitalys onderdeel is, bewaren je gegevens in een medisch dossier. Dit dossier bevat naast aantekeningen over je gezondheid gegevens over onderzoeken en behandelingen die je al hebt gehad. Om je privacy te beschermen, is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat onder meer waarvoor het ziekenhuis je gegevens mag gebruiken en hoe het ziekenhuis je gegevens moet bewaren. Ook mag je volgens deze wet je dossier inkijken of om een afschrift ervan vragen. Lees meer over privacy en dossier.