Cookiemelding

Om je beter van dienst te kunnen zijn, maakt Vitalys gebruik van cookies. Je blijft anoniem. Lees voor meer informatie ons cookiestatement.

  1. Home
  2. Privacy website

Privacy website

Wij stellen je interesse in ons en je bezoek aan onze website zeer op prijs. We vinden dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen we dan ook overeenkomstig de Algemene Verordening Persoonsgegevens) en overige privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Vitalys persoonlijke gegevens vast. De informatie die je ons doorgeeft via de website met als doel informatie van ons te ontvangen bewaren we om de informatieaanvraag uit te voeren. Het gaat hier om het aanvragen van een informatie over één van onze trajecten, het versturen van een vraag via het contactformulier of het aanmelden voor een voorlichtingsavond.

    • We zijn verplicht niet meer gegevens van je te vragen dan alleen de gegevens die nodig zijn voor het verstrekken van de door jou opgevraagde informatie.
    • Alleen onze medewerkers hebben toegang tot gegevens die je ter beschikking hebt gesteld.
    • De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij Vitalys daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of wanneer je hiermee hebt ingestemd.
    • Alleen wanneer je het zelf nadrukkelijk aangeeft, mogen we je gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van de diensten en producten van Vitalys.

 

Op www.vitalys.nl wordt gebruik gemaakt van de voorleesfunctie Readspeaker. Readspeaker slaat geen gegevens op van gebruikers. Er wordt alleen gemeten hoe vaak en op welke pagina de voorleesfunctie wordt geactiveerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Vitalys en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming 'Vitalys' in combinatie met de daarbij behorende huisstijlelementen gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is daarom niet toegestaan om, zonder toestemming van Vitalys, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Vitalys en andere websites

Op de website van Vitalys tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Vitalys kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Beveiliging

Vitalys heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Rijnstate toegang hebben tot je gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen

Vitalys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Rijnstate adviseert je daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid.

Privacy en medisch dossier

Wil je meer weten over privacy rondom bijvoorbeeld je medisch dossier? Kijk dan op de pagina Privacy en dossier.