Cookiemelding

Om je beter van dienst te kunnen zijn, maakt Vitalys gebruik van cookies. Je blijft anoniem. Lees voor meer informatie ons cookiestatement.

PainTrac-studie

Kort na een buikoperatie is de buik wat pijnlijk. Vaak gaan deze pijnklachten na de ingreep weer over. Een deel van de patiënten die een buikoperatie ondergaat ontwikkelt echter blijvende pijnklachten, oftewel chronische pijn. Samen met onderzoekers van het RadboudUMCin Nijmegen doen wij onderzoek naar buikpijnklachten na de operatie: de PainTrac studie.

Wat is het doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het normale beloop van pijnklachten na een operatie en de risicofactoren voor het ontstaan van chronische pijn in kaart te brengen. Ook willen wij (bij een deel van de deelnemers) de precieze rol van verklevingen bij ontstaan van chronische pijn bestuderen door middel van een MRI scan.

Wat houdt meedoen in?

Het ontstaan van chronische pijn brengen wij in kaart met behulp van verschillende vragenlijsten. Dit zijn korte vragenlijsten over de huidige pijnscores die we per app versturen, en uitgebreide vragenlijsten over risicofactoren en kwaliteit van leven. Deze vragenlijsten worden afgenomen in een periode van één jaar.

Aansluitend aan dit jaar kunt u een oproep voor deelname aan de tweede fase van dit onderzoek ontvangen (niet iedereen krijgt deze oproep). In de tweede fase van dit onderzoek willen we de oorzaken van aanhoudende pijn in kaart brengen. Wij kijken daarbij specifiek naar de rol van verklevingen bij pijnklachten. Dit doen we met behulp van een zogenoemde cineMRI scan. Dit is een speciale MRI scan waarmee verklevingen in beeld gebracht kunnen worden. Deze scan wordt ter vergelijking ook bij een gedeelte van de deelnemers zonder pijnklachten gemaakt.

Wie kan er meedoen?

Iedereen die een buikoperatie, dus ook een maagverkleinende operatie, krijgt. Het is wel van belang dat de operatie nog moet gaan plaatsvinden.

Aanvullende informatie

Gedetailleerde informatie vind je in de proefpersoneninformatie en op de website PainTrac studie.

Samenwerkingspartners

RadboudUMC Nijmegen

Wie is de onderzoeker?

Heb je mogelijk interesse om deel te nemen aan deze studie, neem dan contact op met Yonta van der Burgh (yvanderburgh@rijnstate.nl). Zij kan je meer vertellen over het onderzoek en zij kan je in contact brengen met de onderzoekers van het Radboud UMC.