Cookiemelding

Om je beter van dienst te kunnen zijn, maakt Vitalys gebruik van cookies. Je blijft anoniem. Lees voor meer informatie ons cookiestatement.

  1. Home
  2. Over Vitalys
  3. Wetenschap en onderzoek
  4. Suikerziekte en overige metabole ziekten
  5. Behandeling voor patienten met diabetes type 2 rondom een gastric bypass operatie

Behandeling voor patienten met diabetes type 2 rondom een gastric bypass operatie

Wat was het doel van het onderzoek

In Rijnstate worden patiënten met insuline-afhankelijke diabetes type 2 behandeld volgens een standaard werkwijze. Deze behandeling start voor de operatie met een advies voor het insuline gebruik na de operatie Dit wordt verminderd met 75% ten opzichte van voor de operatie. Tot 3 maanden na de operatie worden patiënten gevolgd door een internist en verpleegkundige. Met deze controles wordt de bloedsuiker goed geregeld en de medicatie goed afgebouwd. De resultaten van deze aanpak hebben we geanalyseerd bij de eerste patiënten die volgens dit protocol zijn behandeld. 

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

In een eerste onderzoek zijn de resultaten van de behandeling tijdens de opname en de eerste week na de gastric bypass operatie bekeken. Hieruit bleek deze behandeling veilig te zijn, maar er volgden nog een aantal aanbevelingen. Het volledige artikel is hier te lezen.

In het opvolgende onderzoek is deze aangepaste werkwijze bekeken in een grotere groep mensen. Er is met name gekeken of en hoeveel hypo- en hyperglykemie voorkomt en of de diabetesmedicatie goed afgebouwd kan worden in 3 maanden.

Wat zijn de resultaten ?

Wanneer resultaten van deze studie zijn gepubliceerd lees je hier meer

Samenwerkingspartners

Afdeling Interne geneeskunde (dr. H. de Boer), Rijnstate

Wie is de onderzoeker?

Laura Deden
Opleiding: Techische Geneeskunde (Universiteit Twente)