Cookiemelding

Om je beter van dienst te kunnen zijn, maakt Vitalys gebruik van cookies. Je blijft anoniem. Lees voor meer informatie ons cookiestatement.

Ont­vangst­ruim­te Operatiekamers

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Rijn­sta­te neemt nieu­we Ont­vangst­ruim­te OK in ge­bruik

Rijn­sta­te neemt nieu­we Ont­vangst­ruim­te OK in ge­bruik

Nieuws
02-05-2022: Van­daag neemt Rijn­sta­te in Arn­hem de nieu­we Ont­vangst­ruim­te OK (OOK) in ge­bruik. Pa­ti­ën­ten met een ge­plan­de op­na­me in Arn­hem, die zich op de dag van de in­greep mel­den, wor­den op de OOK op­ge­no­men. Dit geldt dus voor alle patiënten van Vitalys, behalve voor degenen die zich de avond voor de operatie al moeten melden.

De ope­ning van de OOK is de laat­ste stap in de af­ron­ding van de ver­bou­wing van het he­le OKC. De ver­nieuw­de ope­ra­tie­ka­mers heb­ben een ver­groot vloer­op­per­vlak­te ge­kre­gen van in to­taal 50 vier­kan­te me­ter. Ook is er een nieu­we ope­ra­ti­o­ne­le be­rei­dings­unit in­ge­richt bin­nen het OK-com­plex. Hier wor­den spui­ten en in­fu­sen klaar­ge­maakt vol­gens de laat­ste wet- en re­gel­ge­ving. Zo worden de ver­pleeg­kun­di­gen en an­es­the­sie­me­de­wer­kers ontzorg, waar­door er veel meer tijd en aan­dacht voor de pa­ti­ënt is. Rijn­sta­te is het eer­ste zie­ken­huis in Ne­der­land dat een der­ge­lij­ke be­rei­dings­unit in het OK-com­plex heeft in­ge­bouwd.

Meer re­gie

Met de komst van de Ont­vangst­ruim­te krijgt het Operatiekamercomplex meer re­gie over de pa­ti­ënt­stroom. Zo kan de juis­te pa­ti­ënt op het juis­te mo­ment voor­be­rei­d worden op zijn in­greep. Niet al­leen goed voor de pro­ces­sen, maar ook voor de pa­ti­ënt. De Ont­vangst­ruim­te heeft een huis­ka­mer­ach­ti­ge uit­stra­ling, pa­ti­ën­ten hoe­ven pas op het al­ler­laat­ste mo­ment de nor­ma­le kle­ding te ver­van­gen voor het 'blau­we jas­je'. Zo kan een pa­ti­ënt rus­tig de ope­ra­tie in­gaan.

Lees meer over de gang van zaken rondom de operatie