Cookiemelding

Om je beter van dienst te kunnen zijn, maakt Vitalys gebruik van cookies. Je blijft anoniem. Lees voor meer informatie ons cookiestatement.

  1. Home
  2. Maagverkleiningen
  3. Onze resultaten
  4. Resultaten van de operatie

Resultaten van de operatie


Onze chirurgen opereren jaarlijks meer dan 1.300 patiënten met een positief resultaat. Hiermee zijn we één van de grootste klinieken in Nederland voor bariatrische chirurgie.

Onze kliniek en alle chirurgen voldoen ruimschoots aan de minimale norm van het aantal uit te voeren bariatrische operaties per jaar.

Aantal bariatrische operaties in 2019

  Aantallen
Gastric bypass  956
Gastric sleeve  227
Redo  126
Totaal  1.309

Totaal aantal operaties 2018: 1.247

Totaal aantal operaties 2017: 1.209

Complicaties

Elke operatie heeft risico op een complicatie, zoals een nabloeding of wondinfectie. Ernstige complicaties na een bariatrische operatie zijn een ‘naadlekkage’ genoemd, trombose of longembolie.

Percentage patiënten dat in 2019 na een primaire ingreep binnen 30 dagen na de operatie een ernstige complicatie kreeg.

Vitalys  Landelijk
1,0% 1,7%

Percentage patiënten dat in 2019 na een revisie-operatie binnen 30 dagen na de operatie een ernstige complicatie kreeg.

Vitalys Landelijk
3,3% 3,1%

NB. Dit hogere percentage kan komen omdat Vitalys een tertiair verwijscentrum is in Nederland voor bariatrie. Dat betekent dat we in onze kliniek iedereen behandelen, ook patiënten die door hun voorgeschiedenis, comorbiditeiten of eerdere complicaties lastiger te opereren zijn.

Gewichtsafname

Om het effect van de operatie weer te geven wordt gekeken naar het gewichtsverlies en - behoud over 1, 2, 3 en 4 jaar.

Het percentage patiënten dat méér dan 20% van het totale gewicht is afgevallen (TWL) één jaar na een bariatrische operatie. 

Operatietype Vitalys Landelijk
Gastric bypass 97,6% 96,6%
Gastric sleeve 94,0 % 89,7%

Het percentage patiënten dat méér dan 20% van het totale gewicht is afgevallen (TWL) twee jaar na een bariatrische operatie. 

Operatietype Vitalys Landelijk
Gastric bypass 95,0% 93,9%
Gastric sleeve 89,9% 81,9%

Het percentage patiënten dat méér dan 20% van het totale gewicht is afgevallen (TWL) drie jaar na een bariatrische operatie. 

Operatietype Vitalys Landelijk
Gastric bypass 93,0% 90,3%
Gastric sleeve 79,0% 76,3%

Het percentage patiënten dat méér dan 20% van het totale gewicht is afgevallen (TWL) vier jaar na een bariatrische operatie. 

Operatietype Vitalys Landelijk
Gastric bypass 82,5% 82,6%
Gastric sleeve 73,0% 69,0%

Bron: Indicatorenrapportage DICA. Bekijk hier de samenvatting van de DICA jaarrapportage van 2019.